Reparaties en retouren

Reparaties & Retouren

Garantie

  1. Op alle, op deze website vermelde producten geldt minimaal een fabrieksgarantie van 2 jaar. Hiervan uitgesloten zijn verbruiksartikelen als lampjes, batterijen en mechanische schakelcomponenten (1 jaar garantie). Op geselecteerde producten geldt zelfs 3, 4 of 5 jaar fabrieksgarantie. De garantietermijn staat bij elk product in de specificaties vermeld.
  2. Bij het zelf trachten te repareren, modificeren of anderzijds schenden van de integriteit van het product vervalt de garantie.
  3. Daarnaast geldt de zgn. wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Is dat niet het geval, dan zullen wij een oplossing bieden. De fabrieksgarantie doet niets af aan de wettelijke geldende garantieregels.
  4. Door reparatie of vervanging wordt de garantietermijn niet verlengd. Deze blijft altijd geldig vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum.

HERROEPINGSRECHT

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het artikel fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te ontbinden. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

U kunt ook gebruik maken van het Europese modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit om de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Producten die wij speciaal voor u op aanvraag fabriceren, zoals verwarmingsfolies en andere maatwerk-producten zijn uitgezonderd van het herroepingsrecht en kunnen niet geretourneerd worden.

Het artikel kan voor eigen rekening en risico geretourneerd worden naar:

Polarheat bv
Chroomstraat 29A
8211 AS Lelystad

Bij het retourneren a.u.b. niet op de doos schrijven. Vouw een kopie van de pakbon, factuur of bovenvermeld modelformulier dubbel en plak deze op de doos en schrijf daar het retouradres op.

De terugbetalingstermijn is zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 14 dagen na ontbinding van de koop. Binnen deze termijn krijgt u het volledige aankoopbedrag (inclusief eventuele verzend- en transactiekosten) terugbetaald. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.”

Mocht het artikel beschadigd retour komen dan kunnen daar kosten voor in rekening worden gebracht, indien de schade is ontstaan doordat u te ver bent gegaan in de beoordeling van de aard en kenmerken van het product.

U kunt ook gebruik maken van het Europese modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet.

TERUGBETALING

Het hele aankoopbedrag (inclusief eventuele verzend- en transactiekosten) storten wij zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 14 dagen na ontbinding van de koop aan u terug.
Wij mogen echter wel wachten met terugbetalen totdat wij de product(en) hebben ontvangen of tot het moment dat u heeft aangetoond deze naar ons te hebben opgestuurd. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort.
Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Mocht het artikel beschadigd retour komen dan kunnen daar kosten voor in rekening worden gebracht, indien de schade is ontstaan doordat u te ver bent gegaan in de beoordeling van de aard en kenmerken van het product.

HERROEPINGSFORMULIER

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te ontbinden. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

U kunt ook gebruik maken van het Europese modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet.

RETOURADRES

Uw retour kan verstuurd worden naar:

Polarheat bv
Chroomstraat 29A
8211 AS Lelystad

De verzendkosten zijn voor uw eigen rekening en risico.

Op voorraad?

Welkom op onze website!

Als er bij ons staat “Op voorraad” is het artikel ook écht op voorraad en wordt het op werkdagen voor 14.00 uur dezelfde verzonden.